Stupite u kontakt s nama

Telefon

Austrija

+43 (0)732 257700

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

>Kontakt

Digitalizacija dokumenata o proizvodnji

Usklađivanje inovacija i standardizacije u proizvodnji 4.0

Promjena. Inovacija. Transformacijski rast. Iako su se nekoć mogli čuti samo u novoosnovanim i tehnološkim poduzećima, ovi pojmovi danas postaju dio šireg poslovnog rječnika. Danas društva iz svih područja s oduševljenjem gledaju prema budućnosti, a proizvodna industrija tu nije izuzetak. Međutim, uspjeh u proizvodnji uvelike ovisi o dosljednosti, ujednačenosti i standardizaciji. Na koji način predvodnici u proizvodnji mogu prevladati razlike između inovacije i standardizacije kako bi osigurali sve njihove prednosti?

 

Smanjivanje općih troškova zahvaljujući digitaliziranim radnim uputama

 

Inovacija je uzbudljiva – omogućava brzo poboljšavanje i preoblikovanje procesa, kao i nove načine rada. U praksi, proizvodne inovacije poprimaju oblik automatizacije, tehnoloških poboljšanja strojeva i materijala, unaprijeđene uporabe podataka i računalne snage. Sva ova poboljšanja mogu pomoći u napredovanju postupaka jer omogućavaju rukovateljima da učine više, a ulože manje te istovremeno pružaju veću vidljivost i mjerljivost. Standardizirani tijekovi rada – uključujući radne upute i protokole koji definiraju takve tijekove rada – ključni su za osiguravanje kvalitete.

Svaka promjena u procesu zahtijeva ažurirane radne upute

To znači da se novi dokumenti o proizvodnji moraju napisati i distribuirati, a prethodne inačice potrebno je prikupiti i ukloniti. To je dugotrajan proces tijekom kojeg se često događaju pogreške, a postoji i rizik da bi zastarjele radne upute mogle izazvati nedosljedne rezultate. Ove dokumentacijske poteškoće povećavaju „opće troškove” koji su potrebni za svaku promjenu procesa, što može zapriječiti inovacije i poboljšanja.

Digitalizirane radne upute podržavaju inovacije jer značajno smanjuju ovakve poteškoće.

Brojni sustavi uključuju integrirane alate za oblikovanje i sučelja jednostavna za uporabu koja učenje novih procesa i stvaranje ili ažuriranje radnih uputa čine jednostavnima. Dokumentacijom je moguće upravljati centralno, a zatim je automatski proslijediti proizvodnim stanicama – i to u cijeloj tvornici ili u cijelom svijetu – osiguravajući pritom da svaki rukovatelj uvijek ima najnoviju inačicu. 

Lakoća ažuriranja digitaliziranih dokumenata o proizvodnji smanjuje ručni napor koji je potreban kad se modificiraju procesi i postupci. Smanjivanjem općih troškova oslobađa se vrijeme za fokusiranje na strateška poboljšanja, što dovodi do kulture u sklopu koje se na inovativne promjene gleda kao na nešto što je potrebno slaviti, a ne samo kao nešto čime je potrebno upravljati. 

 

Radnicima je lakše uz digitalizaciju

 

Inovacija može utjecati ne samo na procese i postupke već i na ljude. Digitalizirani dokumenti o proizvodnji olakšavaju obuku, učenje i rad. Fleksibilnost koja se pruža digitaliziranim radnim uputama može smanjiti sveukupno vrijeme i trud koji su potrebni za obuku, a da se pritom i dalje podržavaju individualne potrebe rukovatelja. 

Digitalizirane radne upute omogućavaju više oblika medija.

Za razliku od papira, koji ograničava dokumentaciju na tekst i dijagrame, digitalizirane radne upute moguće je proširiti animacijom, zvukom i videozapisima. Tako se pruža bogatije i interaktivnije iskustvo, što digitalizirane radne upute čini učinkovitima među rukovateljima s različitim preferencijama za učenje. S obzirom na činjenicu da je digitalizirano iskustvo prvenstveno vizualno, a ne toliko ovisno o tekstu, može biti posebno korisno u okruženjima u kojima je radne upute potrebno prevesti na više jezika. 

Osim formata moguće je prilagoditi i količinu informacija. Nakon završetka početne obuke neki bi se rukovatelji mogli osjećati sigurnima u pogledu određenog procesa te bi im mogao biti potreban samo još kratak opis svakog koraka. Međutim, neki drugi rukovatelji možda će se osjećati ugodnije ako dobiju dodatne primjere, pojedinosti ili objašnjenja. Kod papirnatih radnih uputa dodatne informacije potrebno je dodati kao prilog, čime se od rukovatelja zahtijeva da listaju brojne stranice (ili registratore) s nevažnim materijalima kako bi pronašli ono što traže; uz digitalizirane upute to je jednostavno poput klika na poveznicu. S pomoću napredne mogućnosti pretraživanja i mogućnosti izravnog povezivanja dodatnih izvora s koracima procesa, digitalizirane radne upute omogućavaju rukovateljima da prilagode svoje iskustvo tako što im pružaju puno ili malo informacija – ovisno o tome koliko im je informacija potrebno. 

 

Dosljedna optimizacija procesa i kvalitete u sastavljanju

Kad je poboljšanja procesa lako implementirati, ona se implementiraju češće, a to stvara kulturu stalnih poboljšanja. Digitalizirane radne upute omogućavaju rukovateljima ne samo praćenje ažuriranih koraka procesa nego i predlaganje poboljšanja unutar samih radnih uputa, koja je zatim moguće brzo i jednostavno uključiti. Ovaj dvosmjerni protok znanja može povećati produktivnost jer omogućava radnicima na terenu da pridonesu najboljim praksama. Ulazni se podaci brzo provjeravaju i moguće ih je integrirati u upute koje opisuju svaki korak kako bi se poboljšao proizvodni proces.

Digitalizirani dokumenti o proizvodnji također omogućavaju bolje bilježenje podataka, kao i bolju sljedivost i kontrolu kvalitete u odnosu na tiskane dokumente.

Pametni uređaji i oprema za ispitivanje mogu se integrirati kako bi se osigurala kvaliteta na način da se na sljedeći korak prelazi tek nakon što se prethodni ispravno izvrši. Dok rukovatelj prolazi kroz digitalizirane radne upute, informacije se prikupljaju na svakom koraku, što dovodi do bogatih skupova podataka koje je moguće analizirati u svrhu poboljšavanja procesa i arhivirati kao zapis o životnom ciklusu proizvoda koji se rabi za revizije. 

Digitalizacija također omogućava automatizaciju prethodno ručnih tijekova dokumentacije.

Skupovi podataka također pružaju transparentnost i sljedivost tijekom proizvodnih procesa, što može smanjiti potrebu za tiskanim odobrenjima, unosom podataka i tiskanim izvješćima. U automatiziranim radnim tijekovima rjeđe se događaju pogreške, što je još jedan primjer na koji način digitalizirani dokumenti o proizvodnji mogu pridonijeti kvalitetnijoj izvedbi. 

 

Zaključak

S obzirom na industrijske trendove i nove tehnologije proizvođači su suočeni sa sve većim pritiskom u pogledu rasta, prilagodbe i usvajanja novih načina rada; međutim, potreba za dosljednim i ponovljivim procesima, kao i visokokvalitetnim rezultatom i dalje je od ključne važnosti. Digitalizirani dokumenti o proizvodnji omogućavaju inovaciju uz istovremeno osiguravanje standardizacije te ih na taj način sjedinjuju, čime pomažu proizvođačima da samouvjereno krenu prema budućnosti. 

 

Analiza slučaja

Izazov

Inovativni proizvođač borbenih oklopnih vozila na kotačima želi postati digitalizirana tvornica. S obzirom na to da posluje u strogo reguliranoj industriji, potrebna mu je opsežna dokumentacija. Uz trenutne procese to sa sobom nosi značajan napor rukovatelja (otiskivanje pečata na tiskanim dokumentima, ispisivanje izvješća, ručni unos podataka itd.), kao i povećani rizik da radne upute za procese sastavljanja budu neispravne ili zastarjele. 

Rješenje

Nakon prelaska na digitalizirane dokumente o proizvodnji, radne upute automatski se ažuriraju iz sustava ERP i pružaju revizijske tragove za izmjene revizije. Radne upute i relevantna dokumentacija prikazuju se na tabletima za svakog radnika, a proizvodni uređaji duž linije za sastavljanje, poput pametnih alata i opreme za ispitivanje, povezani su sa sustavom, čime se osigurava sljedivost kvalitete.

Rezultati

Uporabom digitaliziranih radnih uputa na tabletima za svakog radnika, koji su povezani sa svim relevantnim proizvodnim uređajima, tvornica je ostvarila sljedeće prednosti: 

  • ušteda vremena pripreme (> 1 sat po narudžbi)
  • smanjivanje potrebe za preinakama (- 20 %)
  • uvijek ažurne upute
  • potpuna sljedivost.

Digitalizacija dokumenata o proizvodnji omogućila je proizvođaču da nastavi s inovacijama uz istovremeno održavanje standardiziranih procesa i poboljšavanje proizvodne metrike.  

 

Kombinacijom digitaliziranih radnih uputa i protokola, povezanih uređaja i alata za sastavljanje i jednostavnog pristupa podacima o proizvodnji sustav Smart Factory Assembly društva Bossard može vam pružiti podršku na vašem inovacijskom putu. Doznajte na koji način možemo pomoći vašem društvu u inovacijama i rastu u skladu s potrebama u pogledu procesa, ljudi i kvalitete, a da pritom zadržite dosljedne i standardizirane rezultate visoke kvalitete.

 

Obratite nam se kako biste saznali više